Số kí hiệu Trích yếu Ngày
17995/QLD-CL Công văn 17995⁄QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc viên nang mềm Halaxamus không đạt tiêu chuẩn chất lượng 2019-10-23
17364/QLD-CL Công văn 17364⁄QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc Methylprednisolon 16mg không đạt tiêu chuẩn chất lượng 2019-10-17
26/ 2019/TT-BYT Quy định về danh mục thuốc hiếm 2019-08-30
520/QĐ-XPHC Quyết định số 520⁄QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính 2019-08-26
03/ 2019/TT-BYT Ban hành danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp 2019-04-28
270/QĐ-XPHC Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (QĐ 270) 2019-04-23
141/QĐ-XPHC Quyết đính xử phạt vi phạm hành chính (QĐ 141) 2019-04-11
16493/QLD-CL Về việc bổ sung hồ sơ công bố thuốc có chứng minh TĐSH 2016-08-25
22/2011/TTLT-BTC-BKHCN Hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án sản xuất thử nghiệm được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí 2011-09-20
QD 81-2009-TTg Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp Hóa Dược 2009-05-25
QD 06-2008-BCT Ban hành Quy chế hoạt động, quản lý và điều hành Chương trình Hóa dược 2008-07-01
34/2005/QH11 Luật Dược 2005-06-14