Số kí hiệu Trích yếu Ngày
580 / QĐ-QLD Về việc ban hành Danh mục 01 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 105 2020-11-24
556 / QĐ-QLD Về việc ban hành Danh mục 13 vắc xin, sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 39 2020-11-18
532 / /QĐ-XPHC Xử phạt hành chính 2020-11-04
17995/QLD-CL Công văn 17995⁄QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc viên nang mềm Halaxamus không đạt tiêu chuẩn chất lượng 2019-10-23
17364/QLD-CL Công văn 17364⁄QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc Methylprednisolon 16mg không đạt tiêu chuẩn chất lượng 2019-10-17
520/QĐ-XPHC Quyết định số 520⁄QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính 2019-08-26
141/QĐ-XPHC Quyết đính xử phạt vi phạm hành chính (QĐ 141) 2019-04-11
Lĩnh vực