Số kí hiệu Trích yếu Ngày
26/2019/TT-BYT Thông tư số 26⁄2019⁄TT-BYT quy định về Danh mục thuốc hiếm 2019-09-23
25/2019/TT-BYT Quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y Tế 2019-08-30
26/ 2019/TT-BYT Quy định về danh mục thuốc hiếm 2019-08-30
19/2019/TT-BYT Quy định thực hành tố nuối trồng , thu hái dược liệu và các nguyên tắc, tiêu chuẩn khai thác dược liệu tự nhiên 2019-07-31
03/ 2019/TT-BYT Ban hành danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp 2019-04-28
08/2018/TT-BTC Thông tư quy định mức thu. chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất 2018-01-25
10/2016/TT-BYT Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp 2016-05-05
05/2015/TT-BYT Thông tư về việc ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế 2015-03-17
44/2014/TT-BYT Thông tư quy định việc đăng ký thuốc 2014-11-25
HTQT-BM Mẫu Đơn xin cấp Giấy phép xuất nhập khẩu hóa chất bảng và Văn bản chấp nhận đầu tư cơ sở hóa chất bảng 2012-01-01
22/2011/TTLT-BTC-BKHCN Hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án sản xuất thử nghiệm được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí 2011-09-20
Lĩnh vực