Số kí hiệu Trích yếu Ngày
26/2019/TT-BYT Thông tư số 26⁄2019⁄TT-BYT quy định về Danh mục thuốc hiếm 2019-09-23
25/2019/TT-BYT Quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y Tế 2019-08-30
26/ 2019/TT-BYT Quy định về danh mục thuốc hiếm 2019-08-30
19/2019/TT-BYT Quy định thực hành tố nuối trồng , thu hái dược liệu và các nguyên tắc, tiêu chuẩn khai thác dược liệu tự nhiên 2019-07-31
03/ 2019/TT-BYT Ban hành danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp 2019-04-28
174/QĐ-TTrB Về việc thu hồi sản phẩm thực phẩm vi phạm về an toàn thực phẩm của Công ty Cổ phần dược Hà Tĩnh 2018-09-20
5171/QĐ-BYT Quyết định về việc thành lập Hội đồng Dược điển Việt Nam VI 2018-08-24
10/2016/TT-BYT Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp 2016-05-05
1908/BHXH-DVT Công văn về việc hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc y học cổ truyền theo Thông tư 05⁄2015⁄TT-BYT 2015-05-27
05/2015/TT-BYT Thông tư về việc ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế 2015-03-17
44/2014/TT-BYT Thông tư quy định việc đăng ký thuốc 2014-11-25
Lĩnh vực