Số kí hiệu Trích yếu Ngày
555 / QĐ - QLD Về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học Đợt 25 2020-11-18
19993 /QĐ-QLD-DK Công văn số 19993⁄QLD-ĐK về việc đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy ĐKLH 2019-11-29
270/QĐ-XPHC Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (QĐ 270) 2019-04-23
18274/QLD-DK Về việc đăng ký nhập khẩu đơn hàng thuốc chứa phối hợp domperidon và chất ức chế bơm proton 2016-09-20
17804/QLD-TT Về việc hướng dẫn triển khai dịch vụ công tiếp nhận hồ sơ đăng ký thông tin thuốc mức độ 4 2016-09-12
16493/QLD-CL Về việc bổ sung hồ sơ công bố thuốc có chứng minh TĐSH 2016-08-25
Lĩnh vực