Số kí hiệu Trích yếu Ngày
19993 /QĐ-QLD-DK Công văn số 19993⁄QLD-ĐK về việc đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy ĐKLH 2019-11-29
18274/QLD-DK Về việc đăng ký nhập khẩu đơn hàng thuốc chứa phối hợp domperidon và chất ức chế bơm proton 2016-09-20
17804/QLD-TT Về việc hướng dẫn triển khai dịch vụ công tiếp nhận hồ sơ đăng ký thông tin thuốc mức độ 4 2016-09-12
Lĩnh vực