Số kí hiệu Trích yếu Ngày
3438 / QĐ - BCT Về việc thành lập Hội đồng và Tổ chuyên gia nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc “ Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược năm 2020 “ 2020-12-23
3439 / QĐ - BCT Về việc thành lập Hội đồng và Tổ chuyên gia nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc “ Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược năm 2020 “ 2020-12-23
3422 / QĐ - BCT Về việc thành lập Hội đồng và Tổ chuyên gia nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc “ Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược năm 2020 “ 2020-12-22
3424 / QĐ - BCT Về việc thành lập Hội đồng và Tổ chuyên gia nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc “ Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược năm 2020 “ 2020-12-22
3216 / QĐ - BCT Về việc thành lập Hội đồng và Tổ chuyên gia nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc “ Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược năm 2020 “ 2020-12-09
580 / QĐ-QLD Về việc ban hành Danh mục 01 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 105 2020-11-24
555 / QĐ - QLD Về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học Đợt 25 2020-11-18
556 / QĐ-QLD Về việc ban hành Danh mục 13 vắc xin, sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 39 2020-11-18
2839 / QĐ - BCT Về việc thành lập Hội đồng và Tổ chuyên gia nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc ' Chương trình nghiên cứu khoa học công nghê trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020 " 2020-11-05
2840 / QĐ - BCT Về việc thành lập Hội đồng và Tổ chuyên gia nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc ' Chương trình nghiên cứu khoa học công nghê trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020 " 2020-11-05
2841 / QĐ - BCt Về việc thành lập Hội đồng và Tổ chuyên gia nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc ' Chương trình nghiên cứu khoa học công nghê trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020 " 2020-11-05
532 / /QĐ-XPHC Xử phạt hành chính 2020-11-04
16326 / QLD - CL Sử dụng Dung dịch thuốc tiêm Bupivacaine WPW Spinal 0,5% Heavy, VN-20879-17, lô: 04DB1119, 07DB0919, 08DB0919 2020-10-28
2293 / BCT-BĐHHD Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia 2020-08-27
601 / QĐ - BCT Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia 2020-02-21
602 / QĐ - BCT Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia 2020-02-21
600 / QĐ - BCT Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia 2020-02-21
603 / QĐ - BCT Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia 2020-02-21
604 / QĐ - BCT Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia 2020-02-21
513 / QĐ - BCT Về việc thay đổi chủ nhiệm đề tài mã số: CNHD.ĐT.083⁄19-20 thuộc“Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020” 2020-02-17
94 / HC - CNHC Phê duyệt kế hoạch nhà thầu mua sắm nguyên vật liệu , hóa chất và thiết bị năm 2020 2020-02-13
19993 /QĐ-QLD-DK Công văn số 19993⁄QLD-ĐK về việc đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy ĐKLH 2019-11-29
17995/QLD-CL Công văn 17995⁄QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc viên nang mềm Halaxamus không đạt tiêu chuẩn chất lượng 2019-10-23
17364/QLD-CL Công văn 17364⁄QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc Methylprednisolon 16mg không đạt tiêu chuẩn chất lượng 2019-10-17
26/2019/TT-BYT Thông tư số 26⁄2019⁄TT-BYT quy định về Danh mục thuốc hiếm 2019-09-23
25/2019/TT-BYT Quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y Tế 2019-08-30
26/ 2019/TT-BYT Quy định về danh mục thuốc hiếm 2019-08-30
520/QĐ-XPHC Quyết định số 520⁄QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính 2019-08-26
19/2019/TT-BYT Quy định thực hành tố nuối trồng , thu hái dược liệu và các nguyên tắc, tiêu chuẩn khai thác dược liệu tự nhiên 2019-07-31
03/ 2019/TT-BYT Ban hành danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp 2019-04-28
270/QĐ-XPHC Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (QĐ 270) 2019-04-23
141/QĐ-XPHC Quyết đính xử phạt vi phạm hành chính (QĐ 141) 2019-04-11
174/QĐ-TTrB Về việc thu hồi sản phẩm thực phẩm vi phạm về an toàn thực phẩm của Công ty Cổ phần dược Hà Tĩnh 2018-09-20
5171/QĐ-BYT Quyết định về việc thành lập Hội đồng Dược điển Việt Nam VI 2018-08-24
08/2018/TT-BTC Thông tư quy định mức thu. chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất 2018-01-25
113/2017/NĐ-CP Quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa Chất 2017-10-09
43/2017/NĐ-CP Nghị định về nhãn hàng hóa 2017-04-14
18274/QLD-DK Về việc đăng ký nhập khẩu đơn hàng thuốc chứa phối hợp domperidon và chất ức chế bơm proton 2016-09-20
18275/QLD-DK Về việc đăng ký nhập khẩu đơn hàng thuốc chứa phối hợp trypsin và chất ức chế bơm bromelain 2016-09-20
18276/QLD-DK Về việc đăng ký nhập khẩu đơn hàng thuốc chứa fusafungin 2016-09-20
17804/QLD-TT Về việc hướng dẫn triển khai dịch vụ công tiếp nhận hồ sơ đăng ký thông tin thuốc mức độ 4 2016-09-12
16493/QLD-CL Về việc bổ sung hồ sơ công bố thuốc có chứng minh TĐSH 2016-08-25
5921A/BCT-HC Về việc kế hoạch khoa học và công nghệ 2017 2016-06-30
10/2016/TT-BYT Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp 2016-05-05
105/2016/QH13 Luật Dược 2016-04-06
1908/BHXH-DVT Công văn về việc hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc y học cổ truyền theo Thông tư 05⁄2015⁄TT-BYT 2015-05-27
05/2015/TT-BYT Thông tư về việc ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế 2015-03-17
44/2014/TT-BYT Thông tư quy định việc đăng ký thuốc 2014-11-25
HTQT-BM Mẫu Đơn xin cấp Giấy phép xuất nhập khẩu hóa chất bảng và Văn bản chấp nhận đầu tư cơ sở hóa chất bảng 2012-01-01
22/2011/TTLT-BTC-BKHCN Hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án sản xuất thử nghiệm được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí 2011-09-20
QD 81-2009-TTg Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp Hóa Dược 2009-05-25
98/2008/TTLT-BTC-BCT Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chỉ cho Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020 2008-10-29
98/2008/TTLT/BTC-BCT Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020 2008-10-29
QD 06-2008-BCT Ban hành Quy chế hoạt động, quản lý và điều hành Chương trình Hóa dược 2008-07-01
61/2007/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt "Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020" 2007-07-05
61/2007/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020” 2007-05-07
34/2005/QH11 Luật Dược 2005-06-14
Lĩnh vực