Số kí hiệu Trích yếu Ngày
16326 / QLD - CL Sử dụng Dung dịch thuốc tiêm Bupivacaine WPW Spinal 0,5% Heavy, VN-20879-17, lô: 04DB1119, 07DB0919, 08DB0919 2020-10-28
19993 /QĐ-QLD-DK Công văn số 19993⁄QLD-ĐK về việc đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy ĐKLH 2019-11-29
18274/QLD-DK Về việc đăng ký nhập khẩu đơn hàng thuốc chứa phối hợp domperidon và chất ức chế bơm proton 2016-09-20
18275/QLD-DK Về việc đăng ký nhập khẩu đơn hàng thuốc chứa phối hợp trypsin và chất ức chế bơm bromelain 2016-09-20
18276/QLD-DK Về việc đăng ký nhập khẩu đơn hàng thuốc chứa fusafungin 2016-09-20
17804/QLD-TT Về việc hướng dẫn triển khai dịch vụ công tiếp nhận hồ sơ đăng ký thông tin thuốc mức độ 4 2016-09-12
16493/QLD-CL Về việc bổ sung hồ sơ công bố thuốc có chứng minh TĐSH 2016-08-25
5921A/BCT-HC Về việc kế hoạch khoa học và công nghệ 2017 2016-06-30
1908/BHXH-DVT Công văn về việc hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc y học cổ truyền theo Thông tư 05⁄2015⁄TT-BYT 2015-05-27
Lĩnh vực