Số kí hiệu Trích yếu Ngày
34/2005/QH11 Luật Dược 2005-06-14
Lĩnh vực