Số kí hiệu Trích yếu Ngày
105/2016/QH13 Luật Dược 2016-04-06
34/2005/QH11 Luật Dược 2005-06-14
Lĩnh vực