Số kí hiệu Trích yếu Ngày
105/2016/QH13 Luật Dược 2016-04-06
QD 81-2009-TTg Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp Hóa Dược 2009-05-25
Lĩnh vực