Số ký hiệu : 16493/QLD-CL
Trích dẫn: Về việc bổ sung hồ sơ công bố thuốc có chứng minh TĐSH
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Pháp quy
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý Dược
Người ký: Phó Cục trưởng - Nguyễn Tất Đạt
Ngày ban hành: 2016-08-25
Tệp đính kèm:

Số kí hiệu Trích yếu Ngày

Thay thế văn bản
Số kí hiệu Trích yếu Ngày