Số ký hiệu : 22/2011/TTLT-BTC-BKHCN
Trích dẫn: Hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án sản xuất thử nghiệm được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Pháp quy
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Chính
Người ký: Nguyễn Quân
Ngày ban hành: 2011-09-20
Tệp đính kèm:

Số kí hiệu Trích yếu Ngày

Thay thế văn bản
Số kí hiệu Trích yếu Ngày