Số ký hiệu : 34/2005/QH11
Trích dẫn: Luật Dược
Loại văn bản: Luật - Pháp lệnh
Lĩnh vực: Pháp quy
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An
Ngày ban hành: 2005-06-14
Tệp đính kèm:

Số kí hiệu Trích yếu Ngày

Thay thế văn bản
Số kí hiệu Trích yếu Ngày