Số ký hiệu : 17995/QLD-CL
Trích dẫn: Công văn 17995⁄QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc viên nang mềm Halaxamus không đạt tiêu chuẩn chất lượng
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Pháp quy
Cơ quan ban hành: Cục quản lý Dược
Người ký: Công văn 17995⁄QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc viên nang mềm Halaxamus không đạt tiêu chuẩn chất lượng
Ngày ban hành: 2019-10-23
Tệp đính kèm:

Số kí hiệu Trích yếu Ngày

Thay thế văn bản
Số kí hiệu Trích yếu Ngày