Số ký hiệu : 520/QĐ-XPHC
Trích dẫn: Quyết định số 520⁄QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Pháp quy
Cơ quan ban hành: Cục quản lý Dược
Người ký: Phó Cục Trưởng Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành: 2019-08-26
Tệp đính kèm:

Số kí hiệu Trích yếu Ngày

Thay thế văn bản
Số kí hiệu Trích yếu Ngày