Số ký hiệu : 141/QĐ-XPHC
Trích dẫn: Quyết đính xử phạt vi phạm hành chính (QĐ 141)
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Pháp quy
Cơ quan ban hành: Cục quản lý Dược
Người ký: Phó Cục Trưởng Nguyễn Tất Đạt
Ngày ban hành: 2019-04-11
Tệp đính kèm:

Số kí hiệu Trích yếu Ngày

Thay thế văn bản
Số kí hiệu Trích yếu Ngày