Số ký hiệu : 5921A/BCT-HC
Trích dẫn: Về việc kế hoạch khoa học và công nghệ 2017
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng - Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 2016-06-30
Tệp đính kèm:

Số kí hiệu Trích yếu Ngày

Thay thế văn bản
Số kí hiệu Trích yếu Ngày
Lĩnh vực