Số ký hiệu : 105/2016/QH13
Trích dẫn: Luật Dược
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Chủ tịch - Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 2016-04-06
Tệp đính kèm:

Số kí hiệu Trích yếu Ngày

Thay thế văn bản
Số kí hiệu Trích yếu Ngày
Lĩnh vực