Số ký hiệu : HTQT-BM
Trích dẫn: Mẫu Đơn xin cấp Giấy phép xuất nhập khẩu hóa chất bảng và Văn bản chấp nhận đầu tư cơ sở hóa chất bảng
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Cấp phép
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: none
Ngày ban hành: 2012-01-01
Tệp đính kèm:

Số kí hiệu Trích yếu Ngày

Thay thế văn bản
Số kí hiệu Trích yếu Ngày
Lĩnh vực