Số ký hiệu : 17804/QLD-TT
Trích dẫn: Về việc hướng dẫn triển khai dịch vụ công tiếp nhận hồ sơ đăng ký thông tin thuốc mức độ 4
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Cấp phép
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý Dược
Người ký: Phó Cục trưởng - Nguyễn Tất Đạt
Ngày ban hành: 2016-09-12
Tệp đính kèm:

Số kí hiệu Trích yếu Ngày

Thay thế văn bản
Số kí hiệu Trích yếu Ngày
Lĩnh vực