Số ký hiệu : 18275/QLD-DK
Trích dẫn: Về việc đăng ký nhập khẩu đơn hàng thuốc chứa phối hợp trypsin và chất ức chế bơm bromelain
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Cấp phép
Cơ quan ban hành: Cục quản lý Dược
Người ký: Cục Trưởng - Trương Quốc Cường
Ngày ban hành: 2016-09-20
Tệp đính kèm:

Số kí hiệu Trích yếu Ngày

Thay thế văn bản
Số kí hiệu Trích yếu Ngày
Lĩnh vực