Số ký hiệu : 18274/QLD-DK
Trích dẫn: Về việc đăng ký nhập khẩu đơn hàng thuốc chứa phối hợp domperidon và chất ức chế bơm proton
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Cấp phép
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý Dược
Người ký: Cục Trưởng - Trương Quốc Cường
Ngày ban hành: 2016-09-20
Tệp đính kèm:

Số kí hiệu Trích yếu Ngày

Thay thế văn bản
Số kí hiệu Trích yếu Ngày
Lĩnh vực