Số ký hiệu : 10/2016/TT-BYT
Trích dẫn: Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
Người ký: Nguyễn Viết Tiến
Ngày ban hành: 2016-05-05
Tệp đính kèm:

Số kí hiệu Trích yếu Ngày

Thay thế văn bản
Số kí hiệu Trích yếu Ngày
Lĩnh vực