Số ký hiệu : 1908/BHXH-DVT
Trích dẫn: Công văn về việc hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc y học cổ truyền theo Thông tư 05⁄2015⁄TT-BYT
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
Người ký: none
Ngày ban hành: 2015-05-27
Tệp đính kèm:

Số kí hiệu Trích yếu Ngày

Thay thế văn bản
Số kí hiệu Trích yếu Ngày
Lĩnh vực