Số ký hiệu : 44/2014/TT-BYT
Trích dẫn: Thông tư quy định việc đăng ký thuốc
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
Người ký: Phạm Lê Tuấn
Ngày ban hành: 2014-11-25
Tệp đính kèm:

Số kí hiệu Trích yếu Ngày

Thay thế văn bản
Số kí hiệu Trích yếu Ngày
Lĩnh vực