Số ký hiệu : 98/2008/TTLT/BTC-BCT
Trích dẫn: Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020
Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Lĩnh vực: Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Hữu Hào và Thứ trưởng Bộ Tài chính Phạm Sỹ Danh
Ngày ban hành: 2008-10-29
Tệp đính kèm:

Số kí hiệu Trích yếu Ngày

Thay thế văn bản
Số kí hiệu Trích yếu Ngày
Lĩnh vực