Số ký hiệu : 602 / QĐ - BCT
Trích dẫn: Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: TT Đặng Hoàng An
Ngày ban hành: 2020-02-21
Tệp đính kèm:

Số kí hiệu Trích yếu Ngày

Thay thế văn bản
Số kí hiệu Trích yếu Ngày
Lĩnh vực