Số ký hiệu : 580 / QĐ-QLD
Trích dẫn: Về việc ban hành Danh mục 01 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 105
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành: Cục quản lý Dược
Người ký: CT Vũ Tuấn Cường
Ngày ban hành: 2020-11-24
Tệp đính kèm:

Số kí hiệu Trích yếu Ngày

Thay thế văn bản
Số kí hiệu Trích yếu Ngày
Lĩnh vực