Số ký hiệu : 532 / /QĐ-XPHC
Trích dẫn: Xử phạt hành chính
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành: Cục quản lý Dược
Người ký: CT Vũ Tuấn Cường
Ngày ban hành: 2020-11-04
Tệp đính kèm:

Số kí hiệu Trích yếu Ngày

Thay thế văn bản
Số kí hiệu Trích yếu Ngày
Lĩnh vực