Số ký hiệu : 555 / QĐ - QLD
Trích dẫn: Về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học Đợt 25
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý Dược
Người ký: PCT Nguyễn Thành Lâm
Ngày ban hành: 2020-11-18
Tệp đính kèm:

Số kí hiệu Trích yếu Ngày

Thay thế văn bản
Số kí hiệu Trích yếu Ngày
Lĩnh vực