Số ký hiệu : 513 / QĐ - BCT
Trích dẫn: Về việc thay đổi chủ nhiệm đề tài mã số: CNHD.ĐT.083⁄19-20 thuộc“Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020”
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: TT Đặng Hoàng An
Ngày ban hành: 2020-02-17
Tệp đính kèm:

Số kí hiệu Trích yếu Ngày

Thay thế văn bản
Số kí hiệu Trích yếu Ngày
Lĩnh vực