Số ký hiệu : 94 / HC - CNHC
Trích dẫn: Phê duyệt kế hoạch nhà thầu mua sắm nguyên vật liệu , hóa chất và thiết bị năm 2020
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: CỤC TRƯỞNG CỤC HÓA CHẤT Nguyễn Văn Thanh
Ngày ban hành: 2020-02-13
Tệp đính kèm:

Số kí hiệu Trích yếu Ngày

Thay thế văn bản
Số kí hiệu Trích yếu Ngày
Lĩnh vực