Số ký hiệu : 4565 / QLD - ĐK
Trích dẫn: Đính chính thông tin trrong quyết định cấp giấy ĐKLH
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
Người ký: Phó Cục Trưởng Nguyễn Thành Lâm
Ngày ban hành: 2020-04-20
Tệp đính kèm:

Số kí hiệu Trích yếu Ngày

Thay thế văn bản
Số kí hiệu Trích yếu Ngày
Lĩnh vực