Số ký hiệu : QD 81-2009-TTg
Trích dẫn: Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp Hóa Dược
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Pháp quy
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 2009-05-25
Tệp đính kèm:

Số kí hiệu Trích yếu Ngày

Thay thế văn bản
Số kí hiệu Trích yếu Ngày
Lĩnh vực