Số ký hiệu : 120 / HC - CNHC
Trích dẫn: cung cấp thông tin ngành hóa dược
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: CỤC TRƯỞNG CỤC HÓA CHẤT Nguyễn Văn Thanh
Ngày ban hành: 2020-02-20
Tệp đính kèm:

Số kí hiệu Trích yếu Ngày

Thay thế văn bản
Số kí hiệu Trích yếu Ngày
Lĩnh vực