Số ký hiệu : 26/ 2019/TT-BYT
Trích dẫn: Quy định về danh mục thuốc hiếm
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Pháp quy
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
Người ký: Thứ trưởng Trương Quốc Cường
Ngày ban hành: 2019-08-30
Tệp đính kèm:

Số kí hiệu Trích yếu Ngày

Thay thế văn bản
Số kí hiệu Trích yếu Ngày
Lĩnh vực