Số ký hiệu : 03/ 2019/TT-BYT
Trích dẫn: Ban hành danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Pháp quy
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
Người ký: Thứ trưởng Trương Quốc Cường
Ngày ban hành: 2019-04-28
Tệp đính kèm:

Số kí hiệu Trích yếu Ngày

Thay thế văn bản
Số kí hiệu Trích yếu Ngày
Lĩnh vực