Số ký hiệu : 25/2019/TT-BYT
Trích dẫn: Quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y Tế
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
Người ký: Thứ Trưởng Trương Quốc Cường
Ngày ban hành: 2019-08-30
Tệp đính kèm:

Số kí hiệu Trích yếu Ngày

Thay thế văn bản
Số kí hiệu Trích yếu Ngày
Lĩnh vực