Số ký hiệu : 19/2019/TT-BYT
Trích dẫn: Quy định thực hành tố nuối trồng , thu hái dược liệu và các nguyên tắc, tiêu chuẩn khai thác dược liệu tự nhiên
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
Người ký: Thứ Trưởng Nguyễn Viết Tiến
Ngày ban hành: 2019-07-31
Tệp đính kèm:

Số kí hiệu Trích yếu Ngày

Thay thế văn bản
Số kí hiệu Trích yếu Ngày
Lĩnh vực