Số ký hiệu : 26/2019/TT-BYT
Trích dẫn: Thông tư số 26⁄2019⁄TT-BYT quy định về Danh mục thuốc hiếm
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
Người ký: Thứ Trưởng Trương Quốc Cường
Ngày ban hành: 2019-09-23
Tệp đính kèm:

Số kí hiệu Trích yếu Ngày

Thay thế văn bản
Số kí hiệu Trích yếu Ngày
Lĩnh vực