Số ký hiệu : 19993 /QĐ-QLD-DK
Trích dẫn: Công văn số 19993⁄QLD-ĐK về việc đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy ĐKLH
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Cấp phép
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý Dược
Người ký: Phó Cục Trưởng Nguyễn Thành Lâm
Ngày ban hành: 2019-11-29
Tệp đính kèm:

Số kí hiệu Trích yếu Ngày

Thay thế văn bản
Số kí hiệu Trích yếu Ngày
Lĩnh vực