Số ký hiệu : 174/QĐ-TTrB
Trích dẫn: Về việc thu hồi sản phẩm thực phẩm vi phạm về an toàn thực phẩm của Công ty Cổ phần dược Hà Tĩnh
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
Người ký: Phó chánh thanh tra bộ: Nguyễn Văn Nhiên
Ngày ban hành: 2018-09-20
Tệp đính kèm:

Số kí hiệu Trích yếu Ngày

Thay thế văn bản
Số kí hiệu Trích yếu Ngày
Lĩnh vực