Số ký hiệu : 08/2018/TT-BTC
Trích dẫn: Thông tư quy định mức thu. chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Chính
Người ký: Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 2018-01-25
Tệp đính kèm:

Số kí hiệu Trích yếu Ngày

Thay thế văn bản
Số kí hiệu Trích yếu Ngày
Lĩnh vực