Số ký hiệu : 5171/QĐ-BYT
Trích dẫn: Quyết định về việc thành lập Hội đồng Dược điển Việt Nam VI
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
Người ký: Bộ Trưởng
Ngày ban hành: 2018-08-24
Tệp đính kèm:

Số kí hiệu Trích yếu Ngày

Thay thế văn bản
Số kí hiệu Trích yếu Ngày
Lĩnh vực