Số ký hiệu : 43/2017/NĐ-CP
Trích dẫn: Nghị định về nhãn hàng hóa
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ thướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 2017-04-14
Tệp đính kèm:

Số kí hiệu Trích yếu Ngày

Thay thế văn bản
Số kí hiệu Trích yếu Ngày
Lĩnh vực