Số ký hiệu : 113/2017/NĐ-CP
Trích dẫn: Quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa Chất
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ thướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 2017-10-09
Tệp đính kèm:

Số kí hiệu Trích yếu Ngày

Thay thế văn bản
Số kí hiệu Trích yếu Ngày
Lĩnh vực