Số ký hiệu : 61/2007/QĐ-TTg
Trích dẫn: Quyết định về việc phê duyệt "Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020"
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 2007-07-05
Tệp đính kèm:

Số kí hiệu Trích yếu Ngày

Thay thế văn bản
Số kí hiệu Trích yếu Ngày
Lĩnh vực