Số ký hiệu : QD 06-2008-BCT
Trích dẫn: Ban hành Quy chế hoạt động, quản lý và điều hành Chương trình Hóa dược
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Pháp quy
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 2008-07-01
Tệp đính kèm:

Số kí hiệu Trích yếu Ngày

Thay thế văn bản
Số kí hiệu Trích yếu Ngày
Lĩnh vực