Số kí hiệu Trích yếu Ngày
17463 / QLD-CL Thông báo thu hồi thuốc Sedtyl, lô 03M19 2020-11-25
17330 / QLD-CL Thông báo thu hồi thuốc Atibutrex vi phạm mức độ 2 2020-11-20
557 / /QĐ-QLD Về việc ban hành Danh mục 03 sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 39 2020-11-18
16984 / QLD - CL Thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3 2020-11-17
16746 / QLD - CL Chất lượng thuốc dung dịch thuốc tiêm Protamine Choay 1000 U.A.H⁄ml 2020-11-10
16249 / QLD-CL Sử dụng Dung dịch thuốc tiêm Bupivacaine 5mg⁄ml, VN-20879-17, lô: 04DB1119, 07DB0919, 08DB0919. 2020-10-27
5983 / BCT-HC Góp ý dự thảo Đề án khoa học công nghệ phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2040 2020-08-14
12791 / QLD - KD Tăng cường kiểm tra kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất 2020-08-10
12006 / QLD - KD Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 2020-07-31
4614 / BCT-BĐHHD Gia hạn thời gian thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm 2020-06-25
4615 / BCT-BĐHHD Gia hạn thời gian thực hiện đề tài mã số CNHD.ĐT.080⁄18-20 2020-06-25
485 / HC - CNHC Kết thúc thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình Hóa dược 2020-06-12
1524 / QĐ - BCT Về việc thành lập Tổ kiểm tra , quyết toán kinh phí các đề tài , dự án thuộc " Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược năm 2020 " 2020-06-11
4195 / BCT-BĐHHD Kiểm tra định kỳ các đề tài, dự án 2020-06-11
4347 / QLD - KD Đảm bảo hoạt động cung ứng thuốc trong giai đoạn dịch Covid-19 2020-04-17
4162 /QLD-KD Tạm dừng xuất khẩu thuốc phòng, chống C0VID19 2020-04-15
3838 / QLD - CL Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc 2020-04-14
3163 / QLD - KD Sản xuất, phân phoi thuốc trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 2020-04-01
2510 / QLD - KD Báo cáo số lượng tồn kho và tình hình sản xuất, nhập khẩu thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra 2020-03-17
1544 / BCT - BĐHHD Gia hạn thời gian thực hiện đề tài mã số CNHD . ĐT . 079 ⁄ 18 - 20 2020-03-06
120 / HC - CNHC Cung cấp thông tin ngành hóa dược 2020-02-20
933 / BCT - BĐHHD Điều chỉnh đơn vị thử nghiệm thuộc dự án SXTN mã số CNHD.DASXTN.027⁄18-20 2020-02-12
825 / QLD - GT Bình ổn giá thuốc 2020-01-22
08 / QLD - KD Cung ứng thuốc điều trị cúm 2020-01-03
21316/QLD-MP Công văn số 21316⁄QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng (Công ty TNHH dược phẩm quốc tế Celia - France) 2019-12-23
21307/QLD-KD Công văn số 21307⁄QLD-KD về việc báo cáo số liệu thống kê về tình hình sản xuất, XNK thuốc 2019-12-20
19780/QLD-MP Công văn số 19780⁄QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng 2019-11-25
19506/QLD-CL Công văn số 19506⁄QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc LivetinEP không đạt tiêu chuẩn chất lượng 2019-11-18
18438/QLD-CL Công văn số 18438⁄QLD-CL về việc tăng cường kiểm tra chất lượng 2019-10-29
4369/QĐ-BYT Quyết định 4369⁄QĐ-BYT quy định về nội dung và thời gian kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm 2019-09-23
6961 /BCT-BĐHHD Về việc gia hạn Dự án mã số CNHD.DACNHD.025⁄17-19 2019-09-20
2792 /QĐ-BCT Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công ghệ cấp Quốc gia 2792 ⁄QĐ-BCT 2019-09-13
2436 /QĐ-BCT Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công ghệ cấp Quốc gia 2436 ⁄QĐ-BCT 2019-08-14
2140 /QĐ-BCT Về việc thành lập Hội đồng và Tổ chuyên gia nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công ghệ 2140 ⁄QĐ-BCT 2019-08-12
2386 /QĐ-BCT Về việc thành lập Hội đồng và Tổ chuyên gia nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công ghệ 2386 ⁄QĐ-BCT 2019-08-08
11100/QLD-CL Công văn số 11100⁄QLD-CL ngày 05⁄7⁄2019 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc Alphachymotrypsine 4200 không đạt TCCL 2019-07-05
1837 /QĐ-BCT Về việc thành lập Hội đồng và Tổ chuyên gia nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công ghệ CNHD.DASXTN.022⁄16-18 2019-06-26
4216 /BCT-BĐHHD Về việc gia hạn thời gian thực hiện đề tài CNHD.ĐT.075⁄16-18 2019-06-14
1636 /QĐ-BCT Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công ghệ cấp Quốc gia 1636 ⁄QĐ-BCT 2019-06-13
1396 /QĐ-BCT Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công ghệ cấp Quốc gia 1396 ⁄QĐ-BCT 2019-05-24
640 /QĐ-BCT Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công ghệ cấp Quốc gia CNHD.ĐT.068⁄16-18 2019-05-20
640 /QĐ-BCT Về việc thành lập Hội đồng và Tổ chuyên gia nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công ghệ 068⁄16-18 2019-05-20
293 /QĐ-BCT Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công ghệ cấp Quốc gia mã số CNHD.ĐT.065 ⁄QĐ-BCT 2019-05-13
03/2019/TT-BYT Ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp 2019-04-29
414 /QĐ-BCT Về việc thành lập Hội đồng và Tổ chuyên gia nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công ghệ 061⁄15-17 2019-04-26
1969/QLD-CL Công văn số 1969⁄QLD-CL ngày 25⁄02⁄2019 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi thuốc Fenspirol 2019-04-25
673 /QĐ-BCT Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công ghệ cấp Quốc gia mã số CNHD.ĐT.060⁄QĐ-BCT 2019-04-22
639 /QĐ-BCT Về việc thành lập Hội đồng và Tổ chuyên gia nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công ghệ CNHD.ĐT.070⁄16-18 2019-04-20
96 /BCT-HC Về việc gia hạn Dự án mã số CNHD.DACNHD.025⁄17-19 2019-04-17
582 /QĐ-BCT Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công ghệ cấp Quốc gia mã số CNHD.ĐT.058 ⁄QĐ-BCT 2019-04-15
291 /QĐ-BCT Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công ghệ cấp Quốc gia mã số CNHD.ĐT.057 ⁄QĐ-BCT 2019-04-13
292 /QĐ-BCT Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công ghệ cấp Quốc gia mã số CNHD.ĐT.059⁄QĐ-BCT 2019-04-13
1969/QLD-CL Công văn về việc thu hồi thuốc Fenspirol (CV 1969) 2019-04-10
5053 /QĐ-BCT Về việc thành lập Hội đồng và Tổ chuyên gia nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công ghệ 5053 ⁄QĐ-BCT 2018-12-27
4579/QĐ-BCT Quyết định công nhận kết quả thực hiện dự án hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất curcumin từ củ nghệ vàng (curcuma longa) và Bromelain từ cây dứa (Ananas Sativa) và sản xuất thực phẩm chức năng từ hai sản phẩm nêu trên 2018-12-11
4580/QĐ-BCT Quyết định công nhận kết quả thực hiện đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất B-D-glucan và một số polysacccarit khác từ sinh khối nấm Linh chi và Hầu thủ 2018-12-11
4578/QĐ-BCT Quyết định công nhận kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu tổng hợp erlotinib hydrochlorid làm nguyên liệu bào chế thuốc chống ung thư phổi 2018-12-11
4139/QĐ-BCT Quyết định công nhận kết quả thực hiện đề tài thực hiện đề tài Xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn cây thuốc Việt Nam phục vụ ngành Hóa dược 2018-12-02
21502 Công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK 2018-11-13
4176a/QĐ-BCT Quyết định về việc thành lập Hội đồng và Tổ chuyên gia nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc “Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020” 2018-11-06
4167/QĐ-BCT Quyết định công nhận kết quả thực hiện Đề tài khoa học và công nghệ cấp nhà nước 2018-11-06
4170/QĐ-BCT Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài Nghiên cứu tổng hợp vật liệu trên cơ sở polyvinyalcohol (PVA) biến tính với tinh bột, sử dụng trong lĩnh vực y sinh 2018-11-06
4138/QĐ-BCT Quyết định về việc thành lập Hội đồng và Tổ chuyên gia nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc “Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020” 2018-11-02
6265/BYT-VPB6 Cập nhật danh mục TTHC thuộc lĩnh vực Mỹ phẩm 2018-10-22
3092/QĐ-BCT Quyết định về việc thành lập Hội đồng và Tổ chuyên gia nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc “Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020” 2018-08-30
3093/QĐ-BCT Quyết định về việc thành lập Hội đồng và Tổ chuyên gia nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc “Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020” 2018-08-30
2454/BCT-HC Công văn gia hạn thời gian thực hiện dự án Hoàn thiện quy trình công nghệ chiết tách cao định chuẩn Giảo cổ lam và sản xuất thuốc Gylopsin phối hợp cao Giảo cổ lam và Chè dây 2018-08-30
5732/BCT-BĐHHD Công gia hạn thời gian thực hiện đề tài Nghiên cứu sinh tổng hợp kháng sinh Doxorubicin bằng phương pháp chuyển hóa Enzym 2018-07-20
2509/QĐ-BCT Quyết định về việc thành lập Hội đồng và Tổ chuyên gia nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc “Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020” 2018-07-16
2472/QĐ-BCT Quyết định về việc thành lập Hội đồng và Tổ chuyên gia nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc “Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020” 2018-07-12
5468/BCT-BĐHHD Công văn gia hạn thời gian thực hiện đề tài nghiên cứu quy trình công nghệ tách chiết Letinan từ nấm hương làm nguyên liệu sản xuất thực phẩm chức năng 2018-07-11
5414/BCT-BĐHHD Công văn gia hạn thời gian thực hiện đề tài Nghiên cứu quy trình công nghệ tổng hợp Flutamid và Bicalutamid làm nguyên liệu sản xuất thuốc chống ung thư tiền liệt 2018-07-10
12946 Phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, dược liệu, mỹ phẩm 2018-07-06
5181/BCT-BĐHHD Công văn gia hạn thời gian thực hiện Dự án hoàn thiện công nghệ tổng hợp celecoxib đạt tiêu chuẩn USP quy mô pilot và sản xuất viên nang celecoxib trên dây chuyền GMP-WHO 2018-06-29
2221/QĐ-BCT Quyết định thành lập Tổ thẩm định đề tài, dự án khoa học và công nghệ năm 2019 thuộc "Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020" 2018-06-26
1986a/QĐ-BCT Quyết định về việc thành lập Hội đồng và Tổ chuyên gia nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc “Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020” 2018-06-07
4110/BCT-HC Công văn gia hạn thời gian thực hiện đề tài nghiên cứu quy trình phân lập axit gambogic từ nhựa cây Đằng Hoàng Việt Nam (Garcinia hanburyi) làm nguyên liệu sản xuất thuốc điều trị ung thư 2018-05-24
3915/BCT-BĐHHD Công văn gia hạn thời gian thực hiện đề tài Nghiên cứu quy trình tổng hợp nguyên liệu thuốc điều trị ung thư Esemestane 2018-05-21
3791/BCT-BĐHHD Công văn gia hạn thời gian thực hiện đề tài Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng sinh học của lá và hoa cây Trà Hoa Vàng 2018-05-07
1268/QĐ-BCT Quyết định về việc thành lập Hội đồng và Tổ chuyên gia nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc “Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020” 2018-04-17
2393/BCT-BĐHHD Công văn gia hạn thời gian thực hiện Dự án hoàn thiện quy trình công nghệ chiết xuất glucomannan quy mô công nghiệp từ cây Nưa 2018-03-29
415 /QĐ-BCT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực phân bón vô cơ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương 2018-01-31
416/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hóa chất thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương 2018-01-31
801/BCT-BĐHHD Công văn gia hạn thực hiện đề tài Xây dựng quy trình công nghệ chiết xuất Omega 3, tinh dầu và các chất chống oxy hóa từ cây Tía Tô làm nguyên liệu sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng 2018-01-26
12444/BCT-HC Công văn gia hạn gói thầu thực hiện dự án hoàn thiện quy trình công nghệ san xuất cao khô bán thành phẩm và thuốc Phong tê thấp Bà Giằng 2017-12-29
28/2017/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương 2017-12-08
4507/QĐ-BCT Ban hành Kế hoạch hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 103⁄NQ-CP của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ⁄TW ngày 16⁄01⁄2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn 2017-12-01
26/2017/TT-BCT Thông tư quy định phương pháp, trình tự xác định chi phí hàng năm và giá điện của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu 2017-11-29
3828/QĐ-BCT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hóa chất 2017-10-03
42/2017/NĐ-CP Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59⁄2015⁄NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng 2017-04-05
42/2017/NĐ-CP Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59⁄2015⁄NĐ-CP ngày 18 tháng 6 . 2017-04-05
24811/QLD-MP Về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm 2016-12-21
24799/QLD-CL Về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng 2016-12-20
24800/QLD-CL Về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng 2016-12-20
24801/QLD-CL Về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng 2016-12-20
24801/QLD-CL Về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng 2016-12-20
99/NQ-CP Về việc ký Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN đối với báo cáo nghiên cứu tương đương sinh học của thuốc generic 2016-11-08
9544/BCT-BĐHHD Về việc gia hạn dự án mã số CNHD.DA.012⁄13-15 2016-10-07
3923/QĐ-BCT Về việc thành lập hội đồng và tổ chuyên gia nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ 2016-09-29
462/QĐ-QLD Về việc ban hành danh mục 31 thuốc dùng ngoài sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại việt nam 2016-09-19
6365/BYT-QLD Về việc bổ sung điều chỉnh một số thông tin tại các Quyết định công bố danh mục thuốc biệt dược gốc 2016-08-23
285/QĐ-QLD Về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam 2016-07-11
67/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y Tế 2016-07-01
91/2016/NĐ-CP Quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế 2016-07-01
93/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm 2016-07-01
90/2016/NĐ-CP Quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốcphiện bằng thuốc thay thế 2016-07-01
2677/QĐ-BCT Về việc thành lập tổ thẩm định đề tài, dự án khoa học và công nghệ năm 2017 2016-06-29
2678/QĐ-BCT Về việc phê duyệt tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm thực hiện trong kế hoạch năm 2017 2016-06-29
11999/QLD-TT Về việc xử lý chuỗi báo cáo ADR liên quan thuốc Tarceforsym 2016-06-28
2458A/QĐ-BCT Về việc phê duyệt kinh phí các đề tài, dự án khoa học và công nghệ năm 2017 2016-06-16
2094a/QĐ-BCT Về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tuyển chọn, xét chọn thực hiện kế hoạch năm 2017 2016-05-25
7799/QLD-ĐK Về việc thông báo tình trạng sở hữu trí tuệ hoạt chất Regorafenib, muối arginin của Perindopril 2016-05-17
36/2016/NĐ-CP Về việc quản lý trang thiết bị y tế 2016-05-15
12/2016/TT-BYT Ban hành Danh mục hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế theo mã số hs trong biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế 2016-05-12
09/2016/TT-BYT Ban hành danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng đàm phán giá 2016-05-05
54/QĐ-QLD Về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành ở Việt Nam 2016-02-05
1178/QLD-ĐK Hướng dẫn triển khai dịch vụ công mức độ 4 trong lĩnh vực thuốc 2016-01-22
40/BCT-BĐHHD Về việc gia hạn dự án mã số CNHD.DA.011⁄13-15 2016-01-05
683/QĐ-QLD Quyết định về việc ngừng nhập khẩu, ngừng xem xét, tiếp nhận hồ sơ nhập khẩu, hồ sơ đăng ký thuốc 2015-12-21
671/QĐ-QLD Quyết định về việc ban hành Danh mục 12 thuốc nước ngoài (thuốc điều trị ung thư đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 92 2015-12-17
670/QĐ-QLD Quyết định về việc ban hành danh mục 05 thuốc nước ngoài (thuốc tránh thai - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 92 2015-12-17
666/QĐ-QLD Quyết định về việc ban hành danh mục 15 thuốc sản xuất trong nước (thuốc điều trị ung thư đăng ký lần đầu - số đăng ký hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 152 2015-12-17
672/QĐ-QLD Quyết định về việc ban hành danh mục 168 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 92 2015-12-17
664/QĐ-QLD Quyết định về việc ban hành danh mục 16 thuốc từ dược liệu sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 152 2015-12-17
576/QĐ-QLD Quyết định về việc tạm ngừng tiếp nhận mới hồ sơ đăng ký thuốc, tạm ngừng cấp số đăng ký thuốc và rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam 2015-10-27
551/QĐ-QLD Quyết định về việc ban hành danh mục 01 thuốc nước ngoài (thuốc có hoạt chất lần đầu, phối hợp hoạt chất lần đầu hoặc dạng bào chế lần đầu đăng ký tại Việt Nam - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 91 2015-10-06
511/QĐ-QLD Quyết định về việc ban hành danh mục 04 thuốc từ dược liệu sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 151 2015-09-09
16362/QLD-MP Công văn của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm 2015-08-31
15221/QLD-TTra Công văn 15221⁄QLD-TTra của Cục Quản lý Dược về việc tiếp tục hướng dẫn kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu 2015-08-17
457/QĐ-QLD Quyết định về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu Công bố sản phẩm mỹ phẩm 2015-08-17
442/QĐ-QLD Quyết định về việc rút số đăng ký, đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc chứa hoạt chất Biphenyl dimethyl dicarboxylat và thuốc chứa hoạt chất Cefetamet đang lưu hành tại Việt Nam 2015-08-10
3829/BCT-VPHD Công văn về việc tuyển chọn, xét chọn các đề tài, dự án SXTN năm 2016 thuộc Chương trình Hóa dược 2015-04-20
287/TTg-KTN Công văn về việc phê duyệt Dự án phát triển cây dược liệu gắn với xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại 6 huyện nghèo 30a tỉnh Hà Giang 2015-02-27
77/QĐ-QLD Quyết định về việc ban hành danh mục 06 thuốc từ dược liệu sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 149 2015-02-09
951/BCT-VPHD Công văn về việc thông báo đăng ký kế hoạch 2016 thuộc Chương trình Hóa dược 2015-01-28
267/QĐ-QLD Quyết định về việc ban hành danh mục 12 thuốc từ dược liệu sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 150 2015-01-26
206/QĐ-BYT Quyết định về việc ban hành Danh mục cây dược liệu ưu tiên phát triển giai đoạn 2015-2020 2015-01-22
577/QĐ-QLD Quyết định 577⁄QĐ-QLD của Cục quản lý Dược về việc ban hành danh mục 01 sinh phẩm y tế được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 25 (Số đăng ký có hiệu lực 02 năm) 2014-10-14
576/QĐ-QLD Quyết định 576⁄QĐ-QLD của Cục quản lý Dược về việc ban hành danh mục 12 vắc xin, sinh phẩm y tế được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 25 2014-10-14
17273/QLD-CL Công văn 17273⁄QLD-CL của Cục quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng 2014-10-09
17103/QLD-CL Công văn 17103⁄QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng 2014-10-03
17041/QLD-CL Quyết định 17041⁄QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng 2014-10-02
16752/QLD-ĐK Công văn 16752⁄QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đăng ký, lưu hành thuốc chứa hoạt chất metoclopramid 2014-09-29
16623/QLD-CL Công văn 16623⁄QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng 2014-09-26
16300/QLD-CL Công văn 16300⁄QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC⁄S-GMP và EU-GMP (Đợt 24) 2014-09-23
16255/QLD-CL Công văn 16255⁄QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc công bố đợt 06 danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng 2014-09-22
16751/QLD-ĐK Công văn 16751⁄QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đăng ký thuốc chứa phối hợp các vitamin và khoáng chất dùng đường uống 2014-09-09
513/QĐ-TTg Quyết định 513⁄QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kế hoạch đào tạo của Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020 2014-04-11
5064/QĐ-BCT Quyết định về việc bổ sung nhân sự Văn phòng Chương trình hóa dược 2013-07-22
4266/QĐ-BCT Quyết định Ban hành quy chế tổ chức thực hiện và quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc "Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020" 2013-06-25
2376/QĐ-BCT Quyết định về việc thay thế Trưởng Ban điều hành liên ngành Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghệ hóa dược đến năm 2020 2013-04-15
7633/QĐ-BCT Quyết định về việc thay đổi nhân sự Ban điều hành liên ngành Chương trình hóa dược 2012-12-12
7634/QĐ-BCT Quyết định về việc thay đổi nhân sự Văn phòng Chương trình hóa dược 2012-12-12
397/TB-VPCP Thông báo 397⁄TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình triển khai Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020 2012-12-07
3634/QĐ-BCT Quyết định về việc thay đổi thành viên Ban điều hành liên ngành Chương trình hóa dược 2012-06-26
56/TB-VPCP Thông báo 56⁄TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình triển khai Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020 2012-02-22
2812/QĐ-BCT Quyết định về việc thay đổi thành viên Ban điều hành liên ngành Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020 2011-06-09
1352/QĐ-BCT Quyết định về việc bổ sung, thay đổi nhân sự Văn phòng Chương trình hóa dược 2010-03-19
1280/BKH-TCCB Công văn về việc cử cán bộ tham gia Tổ công tác liên Bộ về phát triển công nghiệp hóa dược và công nghiệp dược 2010-03-02
1821/BCT-HC Công văn về việc cử cán bộ tham gia Tổ công tác liên bộ về phát triển công nghiệp hóa dược và công nghiệp dược 2010-02-12
5566/QĐ-BCT Quyết định về việc điều chỉnh, thay đổi nhân sự Ban điều hành liên ngành Chương trình hóa dược 2009-05-11
1854/QĐ-BCT Quyết định về việc chuyển Văn phòng Hóa được từ Vụ Công nghiệp nặng sang Cục Hóa chất 2009-04-14
110/TB-VPCP Thông báo 110⁄TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Phát triển công nghiệp Dược và xây dựng mô hình hệ thống cung ứng thuốc của Việt Nam giai đoạn 2007 – 2015 và tầm nhìn đến năm 2020” và “Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020” 2009-03-31
Bản ghi nhớ giữa Bộ Y tế và Bộ Công Thương Đẩy mạnh phát triển công nghiệp hóa dược, công nghiệp dược và triển khai các giải pháp bình ổn thị trường dược phẩm Việt Nam 2008-11-14
5551/QĐ-BCT Quyết định về việc điều chỉnh, thay đổi nhân sự Văn phòng hóa dược 2008-10-16
191/TB-VPCP Thông báo 191⁄TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện "Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020" 2008-08-04
06/2008/QĐ-BCT Quyết định ban hành Quy chế hoạt động, quản lý và điều hành Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020 2008-04-01
2610/QĐ-BCN Quyết định về việc thành lập Ban điều hành liên ngành Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020 2007-07-30
2610/QĐ-BCN Quyết định về việc thành lập Ban điều hành liên ngành Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020 2007-07-30